Religia w szkole

Od pewnego czasu w podstawówkach uczy się religii. Uczyć jej mogą albo kapłani, dochodzący do szkoły na swoje lekcje, lub też zatrudnione przez szkołę osoby świeckie, które mają odpowiednie uprawnienia do uczenia religii. Nie ważne jednak jest, kto będzie uczył uczniów religii, obok innych ćwiczeń i podręczników dzieci także muszą mieć odpowiednie podręczniki. Analogicznie jak przy pozostałych, podręczniki do nauczania religii powinny być zgodne z programową podstawą. Z reguły dla każdej klasy jest przeznaczony zestaw jaki się składa z podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń. Przez to taki katechizm można sprzedać następnym rocznikom uczniów, którzy będą mieć do uzupełnienia tylko sam zeszyt ćwiczeń. Dzieciaki z pierwszej klasy podstawówek korzystać będą przeważnie z katechizmu W drodze do Emaus, w przystępny sposób wprowadza on najmłodszych do nauki religii. Natomiast klasa druga to okres przygotowań do przyjęcia najświętszego sakramentu, i właśnie dla nich katecheci z reguły proponują najnowszy katechizm Bliscy Sercu Jezusa. Doskonale można przygotować się z niego do tego niezwykłego i wspaniałego dnia.